Tìm kiếm

Video nổi bật

Liên kết

Thống kê

Đăng kiểm cẩu 100T

Ngày tạo: 19/10/2017 lúc 15:05:11

Công ty TNHH TM Khiên Hà đã tiến hành Đăng kiểm xong cẩu 100T. Đây là cẩu có sức nâng lớn phục vụ thi công đóng mới và sửa chữa tàu, nhằm từng bước hiện đại hóa Công ty.

TIN LIÊN QUAN