Tìm kiếm

Video nổi bật

Liên kết

Thống kê

Quy trình quản lý chất lượng

Ngày tạo: 16/06/2013 lúc 01:51:25

Tất cả các quy trình quản lý và điều hành sản suất của công ty chúng tôi đều đạt chuẩn theo hệ thống quản lý chất lượng mà Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã ban hành. Được sự hướng dẫn, giám sát của Đăng Kiểm Chi Cục 10, cùng đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn tốt, hệ thống quản lý chất lượng của công ty luôn được cập nhật các thay đổi, khuyến nghị mới nhất mà Cục Đăng Kiểm đưa ra. Mọi thủ tục, giấy tờ...của tàu sửa chữa, đóng mới đều được thực hiện theo đúng các bước, quy trình quản lý chất lượng trong thời gian nhanh nhất. 

TIN LIÊN QUAN