Tìm kiếm

Video nổi bật

Liên kết

Thống kê

Mục tiêu

Ngày tạo: 16/06/2013 lúc 01:54:41

Tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên trong công ty đều nắm bắt và xác định rõ các mục tiêu chủ đạo mà công ty đề ra : An Toàn, Chất Lượng, Tiến Độ, Hiệu Quả.

TIN LIÊN QUAN