Tìm kiếm

Video nổi bật

Liên kết

Thống kê

LỄ BÀN GIAO TÀU CÁ LƯỚI CHỤP

Ngày tạo: 19/12/2016 lúc 10:01:24

Ngày 17 tháng 12 năm 2016 Công ty TNHH thương mại Khiên Hà đã tổ chức bàn giao tàu cá nghề lưới chụp được đóng theo nghị định 67/2014/NĐ/CP cho ngư dân Nguyễn Văn Lý..

Tàu có các thông số kỹ thuật như sau: 

Chiều dài lớn nhất: Lmax :     30.8m

Chiều rộng lớn nhất: Bmax:    7.80m

Chiều cao mạn:        D:          3.9m.

Chiều cao mớn nước:            2.7m.

Tàu được giám sát bởi trung tâm Đăng kiểm tàu cá. Tàu đóng mới kết cấu vững chắc, các tính năng thử đạt yêu cầu, chất lượng thi công đạt yêu cầu,  

TIN LIÊN QUAN